TDAPI_NODE_TYPE Enumeration
Description
Node Types.
Members
MemberValueDescription
NODE_TYPE_ANALYSISITEM13Analysis Item node type.
NODE_TYPE_ANALYSISITEM_FOLDER12Analysis Item folder node type.
NODE_TYPE_BASELINE9Baseline node type.
NODE_TYPE_BPM_ELEMENT20BPM Model Element type.
NODE_TYPE_BPM_FOLDER18BPM Model Folder type.
NODE_TYPE_BPM_MODEL19BPM Model type.
NODE_TYPE_BPM_PATH17BPM Model Path type.
NODE_TYPE_COMPARISON16Comparison node type.
NODE_TYPE_DASHBOARD_FOLDER14dashboard folder node type.
NODE_TYPE_DASHBOARD_PAGE15dashboard page node type.
NODE_TYPE_DIAGRAM21Diagram type.
NODE_TYPE_DIAGRAM_ELEMENT22Diagram Element type.
NODE_TYPE_FAVORITE5Favorite node type.
NODE_TYPE_FAVORITE_FOLDER4Favorite folder node type.
NODE_TYPE_LIBRARY7Library node type.
NODE_TYPE_LIBRARY_FOLDER6Library Folder node type.
NODE_TYPE_LIBRARY_PART8Library Part node type.
NODE_TYPE_QCRESOURCE11QC Resource node type.
NODE_TYPE_QCRESOURCE_FOLDER10QC Resource folder node type.
NODE_TYPE_RELEASE2Release node type.
NODE_TYPE_RELEASE_FOLDER1Release folder node type.
NODE_TYPE_RELEASECYCLE3ReleaseCycle node type.
NODE_TYPE_TEST_FOLDER23Test folder type.
NODE_TYPE_TEST_SET_FOLDER24Test set folder type.
NODE_TYPE_UNDEFINED0Undefined node type.